jak osiągnąć szczęście

Jaką masz grupę krwi? To wiele mówi o Twoim charakterze

Badania psychologiczne nad grupami krwi wskazują, iż osoby o tej samej grupie krwi mają podobny temperament oraz grupa krwi przesądza o twoich podstawowych cechach charakteru. Jak twierdzą naukowcy, grupy krwi A i B rozwinęły się ewolucyjnie wskutek mutacji grupy 0, którą pierwotnie miała cała ludzkość natomiast porównania między narodami, w których dominuje ta czy inna grupa krwi, uwidoczniły wręcz sensacyjne zbieżności charakterologiczne.

Oto charakterystyka poszczególnych grup:

Grupa A — osoby mające tę grupę krwi cechuje sumienność i obowiązkowość.

Ludzie z grupą krwi A sumiennie wykonują swój zawód i potrzebują zwykle niewielkiego bodźca do działania. Traktują bardzo poważnie, to, czego się podjęli, ale nie oznacza to, że godzą się na wszystko. Jeśli coś robią, to robią to z pasją albo wcale. Nie potrafi się poświęcać jakiejś sprawie tylko z poczucia obowiązku, ale zawsze chciałby oddawać się całym sercem temu, co robi. W życiu prywatnym, gdy człowiek z grupą krwi A coś obieca, to rzadko się zdarza, żeby tej obietnicy nie dotrzymał. Zdobyć przyjaźń czy miłość człowieka z grupą A może być trudno, gdyż musi on najpierw się przekonać, że trafił na właściwą osobę. A jeśli już dokona wyboru, to będzie przy nim trwał.

Grupa B — osoby mające tę grupę cechuje uczuciowość i wielka wrażliwość.

Człowiek z grupą B bardzo często potrafi ukrywać wrażliwość pod maską szorstkości. Taka pozorna sprzeczność między wewnętrzną wrażliwością a zewnętrznym brakiem emocji stanowi jedną z podstawowych cech osób z grupą B. Z tego także wynika skromność w zachowaniu. Od siebie samego wymaga bardzo dużo i nie wybacza sobie żadnych słabości, ale nie znosi też słabości u osób w swoim otoczeniu. Z tego powodu może być postrzegany jako osoba nietolerancyjna. To może rodzić konflikty, gdyż stawianie najwyższych wymagań sobie i innym zakłóca stosunki między ludźmi. Podstawową cechą jest dążenie do absolutu. A w sprawach uczuciowych cecha ta prowadzi do zazdrości, są zazdrośni o wszystko, co staje na przeszkodzie w urzeczywistnieniu ich ideału.

Grupa AB — osoby te cechują się przezywaniem silnych uczuć.

Osoby z grupą AB są zdominowani przez emocje, ale również zawierzają swojemu znakomitemu wyczuciu, dzięki któremu robią to, co należy, w mniejszym stopniu kierując się rozsądkiem i świadomą wolą. Często nie potrafią podać konkretnego powodu swojego postępowania, ale mają wrażenie wewnętrzne, że jest to słuszne lub nie. W stosunku do siebie mają obawy i wątpliwości i mogą popadać w depresję. Depresje nigdy jednak nie trwają zbyt długo i szybko odzyskują dobre samopoczucie. Wyróżnia ich to, że nie potrafią się zachować egoistycznie. W miłości, przyjaźni czy małżeństwie, osoby z grupą AB są idealnymi partnerami. Pragną nie tylko własnego szczęścia, ale zadbają o to, aby ich partner był również szczęśliwy. W partnerze szukają duchowego oparcia i nie chcą narzucać mu swojej woli. Łatwo się podporządkowują, aby nie utrudniać wspólnego szczęścia i przymykają oczy na drobne słabostki. Potrafią wybaczać.

Grupa 0 – osoby te cechuje nieustanne bycie w ruchu.

Łatwo nawiązują kontakty. Ta cecha w połączeniu z silną wolą, sprawia, że wśród osób z grupą 0 jest wielu biznesmenów. Wiele osób z grupą 0 spotyka się również wśród gwiazd filmowych i telewizyjnych, gdyż sukces w tej dziedzinie wymaga nie tylko talentu artystycznego, lecz i siły przebicia. Aktywność osób z grupą 0 często właśnie ma swoje źródło w dążeniu do sukcesu. Są oni zawsze w ruchu i nie spoczną, dopóki nie osiągną kolejnego stopnia na drodze do sukcesu, czy to w życiu osobistym, czy w sprawach finansowych, czy na arenie publicznej. Nigdy nie rezygnują i potrafią w krótkim czasie zrobić to, na co inni potrzebują znacznie więcej czasu. Mają też okresy rozmyślań, w tym czasie ładują akumulatory, aby za chwilę wrócić z nową niewyczerpaną energią.