osiąganie celów

Osiąganie celów to nie wyścig. Dlaczego nie osiągniesz sukcesu?

Osiąganie celów. Głównym powodem dla którego jesteśmy tak uzależnieni od tego aby osiągać coraz więcej, jest wiara w to, że dzięki temu osiągniemy pełnię szczęścia i dobrostanu. Wiara w to, że sukces, sława czy pieniądze przyniosą nam jakiś rodzaj trwałego spełnienia jest iluzją. Często wydaje nam się, że gdy uda nam się ukończyć jakiś projekt będziemy szczęśliwi. Jednak nawet gdy uda nam się osiągnąć swoje cele to zapłata za cały stres i konsekwencje zdrowotne jest jedynie chwilowa. Często przeceniamy szczęście które ma nam coś przynieść. Bo gdy już to zdobędziemy, automatycznie tracimy zainteresowanie i nie jesteśmy tak szczęśliwi jak wcześniej przewidywaliśmy. Jakie inne negatywne konsekwencje ma pogoń za przyszłością?
Pogoń za przyszłością zaburza nam relacje z ludźmi. Nieustanne skupianie się na osiągnięciach zawodowych może prowadzić do wrogości względem innych współpracowników, rywalizacji, konkurencji i do braku zaufania. A to w rezultacie prowadzi do postaw destrukcyjnych. W relacjach osobistych może wystąpić brak równowagi między pracą a życiem prywatnym. W rezultacie będziemy mniej zadowoleni z relacji z partnerem czy rodziną. Rodzina przestaje być tak ważna jak kolejne wyzwanie z którym chcesz się zmierzyć. Możemy czuć się nieszczęśliwi zarówno emocjonalnie, jak fizycznie.
Pogoń za przyszłością może spowodować mniejszą produktywność i wydajność w pracy zawodowej. Jest to związane z niższą satysfakcją z pracy oraz z większym stresem, który powoduje spadek poziomu koncentracji. Nic w tym dziwnego jeśli stale skupiamy się na kolejnej rzeczy, którą chcemy zrobić, to nie poświęcamy uwagi temu co właśnie robimy. Z zewnątrz możemy wyglądać jak ludzie którzy mają wszystko, a wewnątrz będziemy wypaleni i nie wykorzystamy wszystkich naszych umiejętności.
Pogoń za przyszłością odczujemy również na poziomie zdrowotnym. Wiąże się to z niskim poziomem zdrowia psychicznego i fizycznego, które jest spowodowane wypaleniem, wyczerpaniem emocjonalnym czy cynizmem. W kontekście zdrowia psychicznego może wystąpić depersonalizacja czyli niepokojące poczucie oddzielenia od samego siebie, które towarzyszy przedłużającemu
się stresowi czy traumie. W efekcie tego odczujemy niższe zadowolenie z życia.
Co jest najlepszym antidotum na nieustanną pogoń za przyszłością? Zwolnienie tempa i skupienie się na tym co masz do zrobienia w danej chwili. Po prostu bycie obecnym tu i teraz zamiast
nieustannego myślenia o kolejnej sprawie sprawi że osiągniesz większy sukces i zadowolenie, będziesz bardziej szczęśliwy i produktywny.
Czy już wiesz dlaczego osiąganie celów to nie wyścig? I dlaczego w ten sposób nie osiągniesz sukcesu?