jak zakochać się w sobie

Być sobą – jak to osiągnąć

Być sobą to na pewno jest proces, w którym stopniowo, warstwa po warstwie zdejmujemy różne maski, pozy i oczekiwania innych ludzi. Jest to w pewnym sensie nauka doświadczania siebie, gromadzenia informacji o sobie. Trzeba po prostu wsłuchać się w siebie, poznać swoje możliwości, przyjrzeć się im oraz wykorzystać  tę wiedzę by zrealizować wszystkie swoje cele i marzenia.

“Weź życie w swoje ręce, w końcu jest ono twoje. Nie jesteś tu aby spełniać oczekiwania innych. Nie żyj życiem swojej matki, nie żyj życiem swojego ojca.  Żyj po swojemu” – Osho

Jak to osiągnąć?

1.Po pierwsze najlepiej jest spojrzeć na siebie sceptycznie, chodzi o takie sytuacje w których jesteśmy na swój temat pewni i potraktować te informacje o sobie jako przypuszczenia, które nie są ani stałe, ani prawdziwe i zawsze mogą ulec zmianie.
2.Po drugie spróbuj przekroczyć dotychczasową wizję siebie, i spojrzeć na siebie z zewnątrz jako obserwator. Obserwuj swoje zachowanie i traktuj je jako coś ogólnego a nie jak swoje własne. Zadaj sobie pytanie, czego dowiedziałby się ktoś inny, patrząc z boku na to co robisz.
3.Kolejną rzeczą jest to aby czasami zapytać innych. To inni ludzie obserwują twoje zachowanie i mogą widzieć twoje ukryte motywy, którymi się kierujesz a sam ich sobie nie uświadamiasz. Badania wskazują, że ludzie mają zgodne ale i odmienne opinie o swoich cechach, a dodatkowo te opinie lepiej niż twoje własne pozwalają przewidzieć zachowanie. Warto więc je znać, to przybliży cię do celu jakim jest poznanie siebie.
4.Kolejną rzeczą, która zbliży cię w tej drodze oraz poszerzy twoją świadomość jest uwolnienie się od zależności od innych. Uwolnienie się od innych oznacza, że nie powielamy ich opinii ani poglądów i nie zabiegamy za wszelką cenę o ich aprobatę.
5.Pomocne okazuje się również to, że dajemy sobie przyzwolenie na różne sprzeczności w sobie. Wszystkie te rzeczy są ważną informacją i mówią ci coś ważnego o tobie.
6. Bycie w pełni sobą to także stawianie sobie celów, które chcemy sami osiągnąć, a co się z tym wiąże otwartość na zmianę, która rodzi nowe możliwości.
Psycholog Carl Rogers opisuje proces odkrywania siebie jako otwartość na doświadczenia, które to są najważniejszym autorytetem i jak również kryterium wartości. To z nich można czerpać największą wiedzę i uczyć, że są to przyjazne zasoby a nie przerażający wróg. Być w pełni sobą to również otwartość a także akceptacja innych ludzi, tego co istnieje, to w skrócie mówiąc brak narzekań. Być sobą to także to stawanie się odpowiedzialnym za siebie, branie odpowiedzialności za swoje słowa i czyny. Zwykli ludzie stają się osobami znaczącymi i twórczymi, kiedy ośmielają się odczuwać własne uczucia i wyrażać siebie na własny interesujący, indywidualny  sposób.