jak pokonać stres

Jak pokonać stres?

Jak pokonać stres? On towarzyszy nam często we współczesnym życiu. Może być on następstwem zdarzeń negatywnych lub też pozytywnych. Wynika on głównie z konieczności nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi oraz przestrzegania zasad interakcji społecznych. Źródłem stresu są przeważnie zmiany oraz potrzeba przystosowania się do środowiska. W zależności od czynnika stresującego i długości jego oddziaływania, stres może być łagodnym zakłóceniem lub też prowadzić do reakcji zagrażających zdrowiu. Stres może dawać takie objawy jak : bóle głowy, nadciśnienie tętnicze, niestrawność oraz lęk, drażliwość, gniew, przygnębienie, objadanie się, słabe wyniki w pracy i w relacjach z rodzinnych. To tylko niektóre przykłady negatywnych konsekwencji stresu a na pewno jest ich o wiele więcej.

Będziesz radził sobie lepiej ze stresem dysponując różnorodnymi strategiami, które zwiększą twoje szanse na poradzenie sobie ze stresującym wydarzeniem. W wielu sytuacjach sama świadomość, że posiadasz całą gamę możliwości radzenia sobie ze stresem zwiększy twoją realną zdolność poradzenia sobie z wyzwaniami. Potrzebujesz zatem wiedzy na temat radzenia sobie w takich sytuacjach.
Jak pokonać stres?
1. Podejście zorientowane na problem
Jest to strategia mająca na celu wyeliminowanie bądź zmianę samego stresora. Jest to strategia, w której stawiamy czoła sytuacjom, zwykle jest określana jako “branie byka za rogi”.Podejście to obejmuje wszystkie działania, które zmierzają do bezpośredniego poradzenia sobie ze stresem. Koncentrujesz się na problemie z którym trzeba sobie poradzić oraz na czynniku, który wywołał obecny stres. Oceniasz sytuację a następnie swoje zasoby i podejmujesz działania ukierunkowane na rozwiązanie problemu. Taki sposób radzenia ze stresem jest użyteczny w przypadku gdy mamy do czynienia ze stresorami które podlegają naszej kontroli – czyli takimi, które możesz zmienić bądź wyeliminować. Przykładem takich sytuacji jest np. apodyktyczny szef lub niezadowalające wyniki w nauce. Tutaj sprawdzą się takie sposoby jak negocjowanie, targowanie się czy pójście na kompromis, jak również działania w celu zwiększenia swojej odporności w sytuacjach trudnych.
2. Podejście zorientowane na emocje
To podejście jest użyteczne w przypadku stresorów, które nie podlegają naszej kontroli. Skoro nie możesz usunąć źródła stresu to możesz spróbować zmienić swoje uczucia i myśli na temat tej konkretnej sytuacji stresującej. Na przykład możemy podzielić się swoim zmartwieniem z kimś bliskim czy przyjacielem. Kiedy wyrzucimy je z siebie emocje opadną i spojrzymy na problem z innej strony. Ta strategia może być dla nas wyzwaniem a nie zagrożeniem. Bardzo dobrze sprawdza się spisywanie swoich myśli i obaw w pamiętniku. Notatki takie mogą zwiększyć poczucie kontroli nad sytuacją.
Innym sposobem radzenia ze stresem jest humor. Śmiech istotnie wzmaga aktywność układu odpornościowego, wystarczy przez godzinę oglądać zabawny film aby zwiększyć ilość komórek NK (komórki atakujące wirusy w organizmie). Bardzo dobrze sprawdzą się tu działania zorientowane na organizm np relaksacja, poprzez medytację. Inne to planowe odwrócenie uwagi od stresu, fantazje i myślenie o sobie.
Innym sposobem aby poradzić sobie z codziennym stresem i dużymi zmianami życiowymi jest posiadanie kogoś, z kim można porozmawiać o swoich problemach.Pozwala to na bardziej realistyczne myślenie. Kontakt z innymi osobami mającymi za sobą podobne doświadczenia pozwala nabrać dystansu. Gdy ludzie mają się do kogo zwrócić potrafią lepiej radzić sobie ze stresorami.Rzadziej pojawia się u nich samotność czy przygnębienie. Taką siecią wsparcia może być rodzina, przyjaciele, współpracownicy oraz inne osoby, które mogą zaoferować pomoc osobie znajdującej się w potrzebie. Bardzo ważne jest by nigdy nie pozwolić sobie na społeczną izolację.
Czy już wiesz jak pokonać stres?