jak rzucić palenie

Jak rzucić palenie? Co mówi na ten temat psychologia

Jak rzucić palenie? Najlepsze, co można zrobić jeśli chodzi o palenie to nigdy nie zaczynać palić. A co z tymi osobami, które zaczęły palić? Co mówią badania w kwestii rzucania palenia?
Wszyscy wiedzą, że palenie jest bardzo niebezpieczne i wiele osób umiera z powodu chorób związanych z paleniem. Mimo to ludzie nadal palą. Spośród palaczy nawet 70 proc. twierdzi, że chciałoby rzucić palenie, jednak nie potrafią oni tego zrobić. Psychologia stara się zrozumieć dlaczego ludzie zaczynają palić, tak aby im pomóc w zapobieganiu temu zjawisku oraz jak pomagać ludziom w rzucaniu palenia. Tak aby te osoby odniosły korzyści stając się byłymi palaczami.
Badania wskazują, że okoliczności rozpoczęcia palenia są zarówno wynikiem działania genów jak i wpływu środowiska. I tak z tych badań wyłonił się jeden z typów osobowości, który został skojarzony z rozpoczęciem palenia i jest on nazwany “poszukiwaczem doznań”. Osoby charakteryzowane jako poszukujące doznań częściej angażują się w ryzykowne aktywności, również palenie jest postrzegane przez nich jako atrakcyjne. Wielu ludziom udało się rzucić palenie, jedni dokonali tego samodzielnie inni z pomocą programów terapeutycznych. W ten sposób badacze wyłonili etapy, które musza przejść osoby, które przejawiają gotowość do rzucenia palenia:
Jak rzucić palenie?
1. Etap niezastanawiania się. W tym etapie palacz nie myśli jeszcze o rzuceniu palenia.
2. Etap zastanawiania się. Tu palacz myśli o rzuceniu palenia, ale nie podjął jeszcze żadnej zmiany na poziomie swojego zachowania.
3. Etap przygotowania. Na tym etapie osoba paląca przygotowuje się do rzucania palenia.
4. Etap działania. Osoba paląca podejmuje działania ukierunkowane na rzucenie palenia poprzez ustalenie konkretnych prostych czynności prowadzących do zmiany zachowań np. zmniejszenie liczby wypalanych papierosów dziennie
5. Etap podtrzymania. Osoba paląca staje się osobą nie palącą i stara się nią pozostać.
Skutecznym działaniem ukierunkowanym na rzucenie palenia jest zaspokojenie potrzeb zarówno fizjologicznych jak i psychologicznych u osoby palącej. Najlepiej sprawdza się w przypadku potrzeb fizjologicznych korzystanie z form nikotynowej terapii zastępczej np. plastry nikotynowe czy guma nikotynowa. Natomiast pod względem psychologicznym palacze muszą zrozumieć, że jest bardzo wiele osób, które rzuciły palenie i zdać sobie sprawę, że rzucenie palenia jest naprawdę możliwe.
Ponadto palacze muszą nauczyć się strategii radzenia sobie z silnymi pokusami. Takie strategie często obejmują różnego rodzaju techniki radzenia sobie ze stresem. Bardzo ważne są też sposoby unikania lub ucieczki od sytuacji, które wywołują ponowne silne pragnienie sięgnięcia po papierosa.