pieniądze szczęścia nie dają

Pieniądze szczęścia nie dają?

Pieniądze szczęścia nie dają? Wiele badań psychologicznych zajmowało się związkiem między dochodem a poczuciem szczęścia i wykazały one, że bogactwo bardziej zależy od szczęscia niż szczęście od pieniędzy. Możemy być bogatsi ale nie zmieni to naszego poczucia szczęścia. Jak zatem możemy wyjaśnić wpływ posiadanych zasobów materialnych na poczucie szczęścia?

Na pewno ludzie bogatsi mają wyższy poziom życia, lepsze mieszkania, środki transportu, wykształcenie, sposoby spędzania wolnego czasu, lepszy dostęp do leczenia – co daje w rezultacie lepsze zdrowie, nawet lepsze zdrowie psychiczne (ponieważ częściej mogą pozwolić sobie na terapię). Mają też wyższe poczucie wartości, które wynika z szacunku jakim się darzy ludzi bogatych. Bogaci są zdrowsi częściowo, dzięki lepszemu dostępowi do lecznictwa oraz wskutek zdrowych zachowań. 

Pieniądze szczęścia nie dają, ale mają też dobry wpływ na małżeństwo, ponieważ umożliwiają nowożeńcom uzyskanie własnego lokum, zamiast mieszkania z teściami a jak wiadomo małżeństwo jest ważnym źródłem szczęścia. Pieniądze mają też większe znaczenie dla jakości życia, gdy się je wydaje na żywność, mieszkanie i inne artykuły pierwszej potrzeby, niż wtedy gdy są wydawane na większe samochody, dzieła sztuki, antyki czy biżuterię.

Ludzie lubią posiadać różne rzeczy, lecz badania wskazują, że ci którzy są większymi materialistami są mniej szczęśliwi niż inni. Powodem tego jest to że ci ludzie w rzeczywistości dążą do niematerialnych celów, takich jak samorealizacja lub sens życia, i są rozczarowani gdy rzeczy materialne nie zapewniają im osiągnięcia tych celów. Innym wyjaśnieniem słabego działania pieniędzy na poczucie szczęścia jest to, że ludzi czyni szczęśliwymi względna a nie rzeczywista wielkość dochodów. Największe zadowolenie z płacy jest wtedy gdy stosowane są procedury zapewniające sprawiedliwe dochody pracownikom.

Natomiast mniejsze zadowolenie z płacy jest jeśli mąż, żona lub inni członkowie rodziny zarabiali więcej. Przeciętne szczęście jest większe w tych krajach, w których zróżnicowanie dochodów jest mniejsze – ponieważ ogranicza to możliwość dokonywania niekorzystnych porównań. Kobietom płaci się zazwyczaj mniej niż mężczyznom, nawet wtedy gdy wykonują one taką samą pracę. Badania stwierdziły, że są one zadowolone ze swoich mniejszych zarobków a jest tak ponieważ porównują one swoją płacę z płacami innych kobiet i czują się uprawnione do mniejszego wynagrodzenia niż mężczyźni.

Kiedy jednak wykonują one tę samą pracę, co mężczyźni, zaczynają porównywać swoją płacę z płacami mężczyzn i przestają być zadowolone z mniejszych zarobków. Kobiety młode i lepiej wykształcone zatrudnione w miejscach pracy zdominowanych przez mężczyzn, nie wykazują większego zadowolenia z płacy. Wygląda na to, że porównania są najważniejsze w odniesieniu do poczucia szczęścia z zarobków, zwłaszcza wtedy gdy pracownicy wiedzą dokładnie jakie są ich zarobki i innych pracowników.

Innym źródłem informacji jaki wpływ mają pieniądze na poczucie szczęścia, są badania nad osobami, które wygrały na loterii. Taka wygrana oprócz początkowej radości ma niewielki wpływ na poczucie szczęścia. Niektórzy wygrywający doświadczają poważnego kryzysu życiowego, który może mieć negatywne konsekwencje. Może to być rezygnacja z pracy a w ten sposób tracenie źródła satysfakcji oraz kolegów i koleżanki z którymi się tam spotykali. Osoby te przeprowadzają się ale mogą być nieakceptowane przez nowych sąsiadów. Mogą mieć problemy z poczuciem tożsamości nie wiedząc gdzie jest teraz ich miejsce. W przypadku wygranej na loterii zasadniczą sprawą jest zmiana w życiu a nie bogactwo. 

Niewykluczone zatem, że wszyscy mogą być bogaci ale z pewnością nie wszyscy mogą być jednakowo szczęśliwi. To wiecie już czy pieniądze szczęścia nie dają?