pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna – jak powinien wyglądać pierwszy kontakt?

Pomoc psychologiczna. Większość z nas doświadczając cierpienia psychicznego i różnego rodzaju problemów psychicznych nie zwraca się od razu po pomoc do specjalistów. Raczej wolimy zwrócić się do wybranych osób z naszej społeczności czy rodziny, z którymi łączy nas więź oparta a zaufaniu czy zwykła przyjaźń. I tak w rzeczywistości w przypadku niektórych problemów codziennego życia – taki współodczuwający przyjaciel może być równie skuteczny jak profesjonalny terapeuta. Dzieje się tak ponieważ większość problemów psychicznych dotyczy codziennego życia, wiąże się z utratą pracy, trudnym małżeństwem, nieposłusznymi dziećmi, nieudanymi relacjami społecznymi czy utratą bliskich nam osób. Uogólniając takie sytuacje wprowadzają chaos, nieporozumienia, frustrację i stres w nasze życie i nie wymagają od razu długiej psychoterapii czy brania leków lub innego specjalistycznego leczenia. Najczęściej w takich sytuacjach potrzebujemy kogoś kto pomoże nam uporządkować nasze sprawy.

Co więc możemy zrobić gdy ktoś poprosi nas o pomoc? Przedstawię tu kilka technik, które są po prostu rozszerzeniem dobrych ludzkich relacji i są jednocześnie psychologiczną “pierwszą pomocą”którą może zastosować każdy kto chce pomóc. 

1.Pierwszą czynnością jest słuchanie. Rzadko możesz popełnić błąd, jeśli jedynie słuchasz. A czasami słuchanie to cała terapia, jakiej potrzebuje cierpiąca osoba.Działa ono w ten sposób, że mobilizuje mówiącego do uporządkowania swojego problemu, by można go było zakomunikować. A w konsekwencji, ci którzy mówią o swoich problemach często sami znajdują ich rozwiązania. Twoją rolą jako aktywnego słuchacza jest dostarczanie mówiącemu informacji zwrotnych: okazywaniem zainteresowania, potakiwaniem, parafrazowaniem czy proszeniem o doprecyzowanie wówczas gdy czegoś nie rozumiesz.Takie aktywne słuchanie sprawia że, mówiący wie że jesteś tym zainteresowany i empatyczny czyli dostrojony do jej uczuć.Jednocześnie bardzo dobrze zrobisz, gdy nie będziesz udzielał rad, w ten sposób wzbudzisz w drugiej osobie możliwość wypracowania własnych rozwiązań.

2.Drugą czynnością jest akceptacja. Akceptacja oznacza neutralną, nieoceniającą postawę, akceptowanie osoby i problemu takimi jakimi są.Oznacza to również powstrzymywanie się od reakcji wyrażających szok czy potępienie, które to nie sprzyjają rozwiązaniu problemu. 

3. Trzecią czynnością jest poszukiwanie alternatyw. Często ludzie w sytuacji stresu widzą tylko jeden kierunek działania, a ty możesz im pomóc, identyfikując ich inne potencjalne wybory. Pomocne jest tutaj eksplorowanie, drążenie konsekwencji każdego z ich wyborów. Możesz wskazać również to, że nierobienie niczego jest także wyborem. Tutaj należy również pamiętać o tym, że ostateczny wybór rodzaju działania zależy tylko od osoby która ma istotny problem. Należy też pamiętać, że niektóre poważne zaburzenia i problemy wymagają rzeczywiście natychmiastowej uwagi specjalisty i wtedy należy pomóc znaleźć kompetentną osobę, która udzieli natychmiastowej pomocy. 

Czy już wiesz co to jest pomoc psychologiczna i co możesz zrobić, gdy ktoś Cię o nią poprosi?