Hipnoza – co o niej wiesz i jakie są jej pozytywne zastosowania

Hipnoza. Estradowe pokazy hipnozy często wyglądają dziwacznie i rozbawiają publiczność. Hipnotyzerzy nakłaniają osoby do robienia publicznie takich rzeczy, do których większość osób nie dałaby się nakłonić. Są oni często uważani za ludzi mających ogromną władzę nad osobami, które dobrowolnie lub mimo woli poddali się ich wpływowi. Czy taki obraz jest właściwy? Co to w ogóle jest hipnoza i jakie są jej zastosowania psychologiczne?

Słowo Hipnoza (hypnosis) pochodzi od imienia greckiego boga snu Hypnosa. Sen jednak nie odgrywa żadnej roli w hipnozie. Hipnoza kojarzy się ludziom ze snem ponieważ osoby hipnotyzowane wyglądają jakby spały i były głęboko zrelaksowane. Ale gdyby te osoby spały nie mogłyby reagować na hipnozę. Czym jest zatem hipnoza?

Psychologia określa ją jako zmieniony stan świadomości, w którym ludzie reagują na sugestię. Osoby poddawane hipnozie przejawiają gotowość do reagowania na sugestie hipnotyzera – często mają poczucie,że wykonują jakąś czynność bez jakiegokolwiek wysiłku czy wcześniejszego zamiaru. Nie jest jednak do końca zbadany mechanizm działania hipnozy. Dawniej sugerowano, że osoby hipnotyzowane wpadają w stan transu lub też sądzono, że hipnoza jest jedynie stanem zwiększonej motywacji. A jeszcze inna teoria mówi,że jest to pewien sposób odgrywania roli społecznej (reakcja placebo) która wynika, z dążenia do spełnienia oczekiwań hipnotyzera.

Hipnoza. Wywoływanie tego stanu

Stan hipnotyczny jest wywoływany poprzez, skłanianie osoby aby skoncentrowała się wyłącznie na sugerowanych jej bodźcach i aby uwierzyła że wkrótce wejdzie w pewien szczególny stan świadomości. Stosuje się tu sugestie nakłaniające do głębokiej relaksacji. Większość osób myśli,że siła hipnozy tkwi w hipnotyzerze natomiast ważniejszym czynnikiem w hipnozie jest zdolność danej osoby, by dać się wprowadzić w stan hipnotyczny. Jest to tak zwana podatność na hipnozę czyli stopień wrażliwości danej osoby na podawane jej sugestie. I właśnie w tej kwestii są duże różnice indywidualne – od zupełnego braku wrażliwości do całkowitej gotowości reagowania na każdą sugestię.

Podatność na hipnozę jest cechą względnie stałą i nie jest zależna od cech osobowości takich jak łatwowierność czy konformizm. A jest to przejaw pewnej zdolności poznawczej – zdolności do tego by dać się całkowicie pochłonąć jakiemuś doznaniu. 

Hipnoza – efekty i zastosowanie

Bycie zahipnotyzowanym nie wiąże się z utratą kontroli nad sobą wręcz przeciwnie umożliwia to nauczenie się nowych sposobów sprawowania kontroli.Hipnoza stosowana przez terapeutów umożliwia badanie oraz modyfikowanie poczucia świadomości. Inną wartością hipnozy jest jej zdolność redukowania bólu. Nasza psychika wzmacnia ból poprzez strach a hipnoza zmniejsza to oddziaływanie. Taką kontrolę nad bólem osiąga się dzięki zastosowaniu różnych sugestii hipnotycznych, takich jak wyobrażanie sobie dotkniętej bólem części ciała jako oddzielonej od reszty ciała lub zrobionej z plastiku czy drewna.

Hipnoza znalazła także swoje zastosowanie u pacjentów którzy nie tolerują narkozy, podczas operacji chirurgicznych czy matek w czasie naturalnego porodu oraz u pacjentów chorych na raka, którzy musza znosić ból związany z chorobą i leczeniem. 

Podsumowując hipnoza jaką mogą zastosować terapeuci jest techniką, która umożliwi ci badanie oraz zmianę twojego poczucia świadomości.