Szczęśliwe życie. 6 kroków do jego osiągnięcia

Szczęśliwe życie. Jaka jest definicja dobrego, dobrze przeżytego życia, bogatego w doświadczenia? Badania wykazały że, na pewno nie jest to brak negatywnych doświadczeń i emocji lecz to w jaki sposób radzimy sobie z wyzwaniami i trudnościami, jak na nie reagujemy i jak je przekształcamy.Można powiedzieć,że największe pokłady sensu i największe więzi objawiają się zwykle wtedy, gdy człowiek mierzy się ze swoimi słabościami, lękami i cierpieniami. Tak więc dobrych relacji z innymi i dobrego życia nie osiąga się poprzez uniki czy ucieczkę od tego co negatywne lecz na drodze skutecznego radzenia sobie z przeciwnościami. Jest to rozpoznawanie, nazywanie i komunikowanie lęków, frustracji bólu i gniewu. W ten sposób pogłębiamy samowiedzę i sens życia, wzbogacamy więzi społeczne oraz własną skuteczność.

Szczęśliwe życie. Psycholodzy wyodrębnili sześć wymiarów dobrostanu psychicznego człowieka:

1.Samoakceptacja
Jest to kluczowy aspekt dobrostanu i jest to pozytywny stosunek do własnego Ja. Nie jest to na pewno narcystyczna miłość własna, ani też powierzchowne przekonanie o swojej wartości. Jest to głęboki szacunek do samego siebie oparty na świadomości własnych cech pozytywnych i negatywnych. Taka akceptacja siebie opiera się zatem na uczciwej ocenie samego siebie, świadomości swoich osobistych porażek i ograniczeń. W każdym z nas czają się negatywne myśli i właśnie takie dochodzenie do samoakceptacji jest ważnym składnikiem rozwoju i stawania się spójną całością. To oznacza również pogodzenie się z triumfami oraz rozczarowaniami z własnej przeszłości.

2. Życiowy cel
Jest to zdolność do odnajdywania sensu i kierunku w życiu. A także realizowanie zadań życiowych, które to mają swoje źródło w konfrontacjach z przeciwnościami losu. Taki życiowy cel i sens mogą zdecydowanie polepszyć życie, a nawet uratować je, zwłaszcza gdy spotykają nas wielkie katastrofy i niepowodzenia życiowe.

3. Osobisty rozwój
Jest to zdolność do ciągłego wykorzystywania własnego talentu i potencjału. Jest to również zdolność do rozwijania nowych zdolności i możliwości.Rozwój osobisty wiąże się często ze stawianiem czoła przeciwnościom losu, które wymagają od nas sięgnięcia do głęboko ukrytych naszych sił wewnętrznych. Paradoksem jest to,że często odnajdujemy w sobie siły, które pozwalają nam się odrodzić właśnie wtedy gdy znajdziemy się w najtrudniejszej sytuacji. To wszystko świadczy o tym, że ludzie posiadają niezwykłą zdolność godzenia się ze stratą, podnoszenia się po najcięższych przejściach i rozwoju właśnie w obliczu największych trudności.

4. Panowanie nad otoczeniem
Jest to kolejny zasadniczy wymiar dobrostanu psychicznego człowieka. Jest to radzenie sobie z otaczającym nas światem. Taka umiejętność wymaga kreowania oraz pielęgnowania naszego własnego otoczenia, które to odpowiada naszym osobistym potrzebom. Jest to zatem aktywna, a nie pasywna forma przystosowania się do otoczenia. Taką aktywną postawę osiąga się poprzez wysiłek oraz działanie. Ten wymiar dobrostanu to budowanie i pielęgnowanie środowiska rodzinnego oraz zawodowego, które wydobywa z nas samych oraz osób dla nas znaczących to co najlepsze. Taka umiejętność panowania nad otoczeniem jest jedną z najmocniejszych stron człowieka.

5. Autonomia
Autonomia to zdolność działania według własnych zasad oraz kierowanie się własnymi przekonaniami, nawet jeśli są one niezgodne z obowiązującym systemem wartości i zasad. Jest to w pewnym sensie “uwolnienie się od konwenansów”. Takie dążenie do autonomii może nawet pociągnąć za sobą wykluczenie społeczne lub nawet potępienie. Chodzi tu więc o zdolność pozostawania samotnym jeśli będzie to konieczne. Jest to zatem odwaga i osamotnienie.

6. Pozytywne relacje z innymi
Bliski kontakt z ludźmi, głęboka zażyłość i prawdziwa miłość wnoszą siłę przyjemność oraz radość do naszego życia. Taka pełnia związków interpersonalnych to splot zarówno pozytywnych jak i negatywnych emocji, które są charakterystyczne w naszych najgłębszych i najbardziej znaczących relacjach.

Te sześć podstawowych składników dobrostanu ujawnia nam, że poczucie szczęścia bierze się z czynnego stawiania czoła wyzwaniom, komplikacjom i trudnościom, a nie z błogiego, wolnego od konfliktów żeglowania przez życie. Można powiedzieć że, jest to spotkanie dwóch sfer szlachetnej i inspirującej z tym co bolesne i upokarzające. A to pozwala nam posunąć się do przodu i odczuć pełen dobrostan. Czy już wiesz jak osiągnąć szczęśliwe życie?