uzdrawianie ciała

Uzdrawianie ciała poprzez umysł – nowe strategie psychologiczne

Uzdrawianie ciała. Coraz częściej leczenie, któremu poddają się ludzie musi obejmować składnik psychologiczny. Na przykład wielu ludzi reaguje na stres napięciem, którego wynikiem są usztywnione mięśnie i wysokie ciśnienie krwi. Badania wskazują iż wiele takich reakcji związanych z napięciem można kontrolować dzięki technikom psychologicznym ,takim jak relaksacja oraz biofeedback.

Relaksacja poprzez medytację ma sięgające starożytności korzenie w wielu częściach świata. Dziś praktyki zen są częścią codziennego życia wielu ludzi gdyż coraz więcej dowodów wskazuje na to, iż kompletna relaksacja stanowi silną reakcję antystresową. Reakcja relaksacyjna, to sytuacja w której napięcie mięśni, aktywność kory mózgowej i tempo bicia serca słabną, ciśnienie krwi spada, oddech zwalnia, aktywność elektryczna mózgu słabnie, zaś dopływ bodźców ze środowiska zewnętrznego do centralnego układu nerwowego ulega ograniczeniu. Przy tak niskim poziomie pobudzenia możliwe jest uwolnienie się od wpływu stresu.

Uznaje się,że do wywołania reakcji relaksacyjnej niezbędne jest spełnienie czterech warunków :
– cisza w otoczeniu
– zamknięte oczy
– wygodna pozycja
– powtarzające się formułki takie jak śpiewanie w kółko krótkiej frazy

Uzdrawianie ciała. Pierwsze 3 warunki obniżają dopływ bodźców do układu nerwowego, podczas gdy czwarta zmniejsza jego stymulację wewnętrzną. Biofeedback natomiast to technika samoregulacji stosowana do różnych celów, takich jak kontrola ciśnienia krwi, relaksacja mięśni czoła ( związanych z napięciowymi bólami głowy ) a nawet zmniejszenie nadmiernego rumienienia się.

Biofeedback jest procedurą uświadamiania zwykle słabych lub wewnętrznych reakcji, poprzez dostarczenie wyraźnych sygnałów zewnętrznych. Polega to na pozwoleniu pacjentowi pacjentowi “widzieć” jego własne reakcje cielesne, które są monitorowane i wzmacniane za pośrednictwem sprzętu przekształcającego je w sygnały świetlne i dźwiękowe o różnej intensywności. Zadaniem pacjenta jest kontrolowanie poziomu tych sygnałów zewnętrznych.

To wszystko pokazuje jak bardzo ważne jest uzdrawianie ciała poprzez umysł.