Jak odnieść sukces towarzyski?

Jak odnieść sukces? Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak i dlaczego zdobyłeś każdego z twoich przyjaciół? Jak wybierasz ludzi ludzi z którymi dzielisz swoje życie? Dlaczego jedni ludzie mają wielu przyjaciół i znajomych a inni nie? Przyjrzyjmy się czynnikom, które prowadzą do twojej atrakcyjności i zawierania sympatii oraz prowadzą do udanych relacji społecznych.
Pierwszą odpowiedzią na pytanie jak odnieść sukces i powyższe pytania jest bliskość. Zwykle atrakcyjni stają się dla ciebie ci ludzie, którzy są blisko – widujesz ich i spotykasz, ponieważ mieszkają lub pracują blisko ciebie. Jest ogólna tendencja do lubienia przedmiotów i osób pod wpływem samej ekspozycji. Im częściej stykasz się z kimś lub czymś tym bardziej lubisz to czy tę osobę. I ten efekt samej ekspozycji sprawi, że będziesz lubił coraz bardziej te osoby które są blisko.
Następnym czynnikiem jest atrakcyjność fizyczna. Czy chcesz czy nie atrakcyjność fizyczna odgrywa pewną rolę w nawiązywaniu przyjaźni. Na pewno znasz ten stereotyp, że ludzie atrakcyjni fizycznie są także dobrzy pod innymi względami. Panuje ogólne przekonanie, że osoby atrakcyjne są też bardziej towarzyskie i ekstrawertywne niż osoby mniej atrakcyjne. I tak w świetle tego stereotypu nie możesz się dziwić, że atrakcyjność fizyczna ma wpływ na sympatię. Dodatkową ciekawostką jest to, że uroda ma większe znaczenie niż wysoki iloraz inteligencji czy pozytywna osobowość.
Innym czynnikiem jest podobieństwo. Na pewno znasz takie przysłowie “swój do swego ciągnie”, czy to prawda? Oczywiście, że tak. Ludzie, którzy mają poglądy podobne do twoich dostarczają Ci pewnego rodzaju potwierdzenia twoich osobistych przekonań i dają ci poczucie, że te postawy są słuszne. Natomiast brak podobieństwa czy odmienność często prowadzi do silnej niechęci. Więc jeśli będziesz trzymał się z dala od ludzi niepodobnych do ciebie – to tylko podobni zostaną w twojej puli przyjaciół.
I na koniec, ostatni czynnik atrakcyjności społecznej to wzajemność. Skłonny jesteś lubić ludzi, którzy lubią ciebie. Tutaj działa zasada wzajemności, która mówi o tym, że powinieneś zwrócić to, co otrzymujesz. Ludzie zwracają sympatię osobom, które ich zdaniem darzą ich sympatią. Podsumowując, większość twoich przyjaciół to ludzie z którymi często się spotykasz i ludzie z którymi łączą cię podobieństwa i wzajemności.