Psychologia miłości. Poznaj tajemnice tego wspaniałego uczucia

Psychologia miłości. Chyba nikt dotychczas nie odsłonił całej tajemnicy miłości. Co to wogóle znaczy doświadczać miłości? Naukowcy próbowali w różny sposób odpowiadać na to pytanie i w końcu pojawiła się pewna spójność poglądów. Znaleźli oni wspólne trzy wymiary pojmowania miłości:
– namiętność
– bliskość
– zaangażowanie
Czy wszystkie związki miłosne obejmują te trzy komponenty? Na pewno nie. Ważne jest rozróżnienie między “kochaniem kogoś” a “byciem zakochanym”. Większość z nas ma większą grupę osób, które “kocha” niż “są zakochani”. “Bycie zakochanym” wskazuje coś bardziej intensywnego i szczególnego – jest to doświadczenie które wiąże się z namiętnością seksualną.
Istnieją pewne różnice indywidualne w sposobach doświadczania miłości. Jest to związane ze stylem przywiązania w bliskich związkach.
Psychologia miłości. Naukowcy wyróżnili trzy style przywiązania :
1. Styl ufny (oparty na poczuciu bezpieczeństwa, tym osobom zbliżanie się do innych przychodzi stosunkowo łatwo i nie przejmują się zależnością od innych, lub tym, że zostaną porzucone).
2. Styl unikający (osoby takie czują się nieswojo, gdy są blisko z innymi, nie mogą pozwolić sobie na uzależnienie się od innej osoby).
3. Styl lękowy (osoby takie często martwią się, że nie są kochane lub też chcą zbliżyć się za bardzo do partnera czy partnerki, a to czasami odstrasza)
Przejawianie któregoś z wyżej wymienionych stylów przywiązania okazuje się trafnym predyktorem jakości związku. Osoby przejawiające ufny styl przywiązania miały najtrwalsze związki romantyczne. A osoby wykazujące styl lękowy skłonne są doświadczać zazdrości częściej i bardziej intensywnie.
Psychologia miłości. Wiele związków miłosnych zaczyna się od okresu zwanego “miłością namiętną”.Charakteryzuje się to dużą intensywnością uczuć i silnym zaabsorbowaniem ukochaną osobą. Z czasem jednak te związki przechodzą w stan z mniejszą intensywnością uczuć, lecz większą bliskością. Jest to nazywane miłością przyjacielską. Kiedy więc znajdziesz się w związku miłosnym, byłoby dobrze abyś spodziewał się takiej przemiany i nie myślał o tym, że jest to “odkochiwanie się”. Na każdym etapie związku miłosnego jest wystarczający poziom namiętności aby związek trwał nadal, nawet gdy zaczyna służyć także innym potrzebom.
Na doświadczanie miłości wpływają także doświadczenia kulturowe. Jeśli wybierasz partnera życiowego lub partnerkę na podstawie własnych uczuć miłości, to przyznajesz pierwszeństwo swoim celom osobistym, natomiast mając na uwadze to, jak dana osoba będzie pasować do struktur twojej rodziny, to bardziej kierujesz się celami wspólnymi. To wskazuje, że członkowie kultur niezależnych przywiązują znacznie większą uwagę do miłości. W kulturach niezależnych ludzie są także bardziej wymagający w stosunku do swych potencjalnych partnerów, ponieważ zależy im bardziej na osobistym spełnieniu (samorealizacji).