Sny znaczenie. Czy to o czym śnisz ma istotne znaczenie?

Sny znaczenie. Każdej nocy wkraczamy w skomplikowany świat marzeń sennych. Kiedyś sny były domeną proroków, wróżek i psychoanalityków, obecnie stały się ważną dziedziną badań naukowych. Odgrywają one ważną rolę w życiu psychicznym ludzi tak więc w większości kultur jest przekonanie, że w ten czy inny sposób marzenia senne mają ważne znaczenie.

Twórcą najważniejszej teorii marzeń sennych był Freud. Marzenia senne nazywał on ” przemijającymi psychozami ” oraz ” królewską drogą do nieświadomości “. Freud uważał sny za symboliczną ekspresję silnych, nieświadomych i wypartych pragnień. Pragnienia te przejawiają się w zamaskowanej postaci, ponieważ są siedliskiem zakazanych żądz takich jak pożądanie seksualne. Tak więc dwie najważniejsze siły, działające w marzeniach sennych to pragnienia i obrona przed pragnieniami.

Sny znaczenie. Pragnienia to część jawna i jest ona możliwą do zaakceptowania wersją opowieści natomiast część utajona czyli wyparte pragnienia reprezentują wersję nie do przyjęcia ze względów społecznych lub osobistych.

Sny znaczenie. W wielu innych kulturach marzenia senne są również ważnym aspektem życia. Codziennym obyczajem Indian z pewnego plemienia w Ekwadorze jest codzienne siadanie mężczyzn w małym kręgu i opowiadanie swojego snu a inni przedstawiają swoje interpretacje, mając nadzieję, że dojdą do zgodnego rozumienia znaczenia tego snu. Wierzą oni że, każda jednostka śni nie dla siebie samej ale dla całej społeczności jako całości. Indywidualne doświadczenie służy więc wspólnemu działaniu.

W innych kulturach wyznaczane są specjalne grupy osób, jako posiadające zdolności odczytywania snów. W kulturze Majów funkcję tłumaczy snów pełnią szamani. Wybierani są do tej roli wtedy, gdy sami mają sny, w których są nawiedzani prze bogów oznajmiających powołanie. Przypisują oni duże znaczenie snom, ponieważ pozwalają one pozostawać w kontakcie z ich przodkami oraz ziemią na której żyją.

W teorii Freuda interpretacja snów była zwrócona wstecz w czasie, ku doświadczeniom z dzieciństwa i wypartym pragnieniom. Natomiast w wielu innych kulturach ludzie wierzą, że sny przedstawiają wizję przyszłości.

Niektóre teorie marzeń sennych koncentrują się na biologicznych wyjaśnieniach pochodzenia snów. Doświadczamy marzeń sennych zarówno dlatego, że niektóre okolice mózgu są bardziej aktywne – np. okolice związane z emocjami – jak i dlatego, że niektóre są mniej aktywne – np. okolice związane ze wspomnieniami poszczególnych doświadczeń
życiowych.

Badania nad treścią marzeń sennych sugerują, że treść snów wykazuje wiele powiązań z zainteresowaniami. Mógłbyś zastanowić się nad prowadzeniem własnego dziennika snów – aby przekonać się, jak twoje marzenia senne wiążą się z codziennymi zainteresowaniami, i jak ich treść zmienia się lub pozostaje stała w czasie.

Innym interesującym aspektem marzeń sennych są relacje osób, u których rozwiązania ważnych problemów lub nowe pomysły pojawiły im się właśnie we śnie. Mozart i Schumann twierdzili, że ważne pomysły muzyczne przychodziły im do głowy we śnie.

Niektórzy ludzie doświadczają koszmarów sennych. U większości ludzi koszmary występują stosunkowo rzadko, dzieci doświadczają ich częściej niż dorośli. Ludzie po traumatycznych przejściach, mogą mieć koszmary senne. Koszmary senne są uważane za znajdujące się na najdalszej granicy zwykłej świadomości.

Wszystkie te teorie wskazują na to, że sny dostarczają informacji, które mają rzeczywistą wartość dla danej osoby lub społeczności.